Ψυχρά υλικά 2018-07-11T13:55:10+00:00

Ψυχρά υλικά

Τί είναι τα Ψυχρά υλικά;

Ψυχρά υλικά χαρακτηρίζονται τα υλικά που παρουσιάζουν αυξημένες τιμές ανακλαστικότητας ( προσπίπτουσα προς ανακλώμενη ακτινοβολία > 80 %) στην ηλιακή ακτινοβολία και υψηλές τιμές συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο.Συμβάλλουν στη μείωση των επιφανειακών θερμοκρασιών και κατ’ επέκταση των θερμοκρασιών των εσωτερικών χώρων των κτιρίων.

Έτσι μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για το δροσισμό των εσωτερικών χώρων των κτιρίων και, εμμέσως, στην αντιμετώπιση του φαινομένου της θερμικής νησίδας των πόλεων.Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Προστασία του Περιβάλλοντος οι προαστιακές και αστικές περιοχές των πόλεων είναι σταθερά 2 °C έως 10 °C θερμότερες από κοντινές αγροτικές περιοχές, λόγω ενός φαινομένου που ονομάζεται ‘Φαινόμενο Θερμικής Νησίδας’.

Η διαφορά θερμοκρασίας είναι το αποτέλεσμα της μη ύπαρξης φυσικής βλάστησης και χώρων πρασίνου που παρέχουν σκιά και εκπέμπουν υδρατμούς και την αντικατάστασή τους με κτίρια και πεζοδρόμια που είναι στεγνά και απορροφούν μεγάλες ποσότητες ηλιακής θερμότητας.

Αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν τις κοινότητες των ανθρώπων που ζουν εκεί αυξάνοντας τη ζήτηση ενέργειας για δροσισμό, το κόστος κλιματισμού, τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ακόμα και ασθένειες που σχετίζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες και κατ’ επέκταση, τους δείκτες θνησιμότητας του πληθυσμού.